ANRMAP lansează primul volum al Manualului Operaţional pentru Atribuirea Contractelor de Achiziţie Publică în data de 12 Mai 2009 în prezența premierul EMIL BOC în cadrul unui eveniment care a fost urmat de o conferinţă de presă.

Manualul este structurat pe 8 capitole şi are 332 de pagini și își propune să prezinte o viziune practică asupra sistemului de achiziții publice. Manualul vizează principiile care guvernează contractele de achiziție publică, prezentarea tipurilor de contracte, planificarea achizițiilor, modul prin care se asigură transparența procedurilor, precum și modalitățile de atribuire a contractelor de achiziție publică. Manualul este rezultatul activității complexe de documentare, studiu și dezbatere a specialiștilor A.N.R.M.A.P.. Experiența dobândită în cadrul instituției prin inițierea și elaborarea actelor normative în domeniu, precum și consilierea metodologică a autorităților contractante în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice, a stat la baza redactării acestui manual. De real interes pentru jucătorii de pe piața achizițiilor publice este numărul important de tabele, scheme logice, reprezentări grafice, exemple concrete privind aplicarea sau interpretarea anumitor prevederi legale precum si de studii de caz. Acestea au ca rol principal facilitarea parcurgerii si înțelegerii informațiilor prezentate in manualul operațional. (mai mult…)

Reclame

ANRMAP a demarat, în urma sesizărilor primite din partea IGPR, procedurile de supraveghere privind amplasarea de radare fixe de către primăriile din țară.

O echipă de control a ANRMAP a început în această săptămână șirul de controale la primăriile pe raza cărora s-au amplasat radare fixe. Procedura va acoperi întreg teritoriul țării și va fi efectuată de mai multe echipe de control, în mai multe etape. (mai mult…)

Având în vedere sesizările primite la A.N.R.M.A.P., în ultima perioadă din partea unor operatori economici, referitoare la solicitarea contravalorii documentaţiei de atribuire de către autorităţile contractante, facem următoarele precizări:

Art. 40 din O.U.G. nr. 34/2006 a fost modificat de pct. 5 al art. II din O.U.G. nr. 19 din 7 martie 2009, publicată în M.O. nr. 156 din 12 martie 2009. Urmare acestor modificari, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea documentaţiei de atribuire de către orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricţionat si deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire. (mai mult…)

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a finalizat luna aceasta raportul de control privind verificarea respectării prevederilor legale în domeniu la atribuirea, în anul 2008, a contractelor de furnizare a patru tipuri de autoturisme de către S.C. HIDROELECTRICA S.A., Bucureşti.

Conform raportului întocmit de echipa de control a ANRMAP, S.C. HIDROELECTRICA S.A., a organizat trei proceduri „licitaţie deschisă” pentru achiziţionarea a patru tipuri de autoturisme, cu utilitate diferită, corespunzătoare specificului activităţii autorităţii contractante. S.C. Hidroelectrica S.A. a grupat tipurile de autoturisme în funcţie de scopul final urmărit prin realizarea achiziţiei lor, ceea ce a determinat autoritatea contractantă să demareze trei proceduri distincte, deşi codul CPV asimilat este acelaşi pentru toate aceste achiziţii. (mai mult…)

Pe site-ul ANRMAP au fost publicate Observaţiile primite până la data de 31.10.2008 în urma lansării de către ANRMAP a procesului de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre a Guvernului care urmează să înlocuiască H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

În urma lecturii documentului, am extras câteva dintre observaţii, cu titlul de exemplu (menţionez, ca să nu existe nici un fel de interpretare de „favorizare”, că nici unul dintre comentariile citate nu îmi aparţine. Mai mult, comentariile fiind redate anonim în document, nici nu ştiu cui aparţin. Ele sunt redate în ordinea în care apar în documentul publicat).

După cum puteţi vedea, ele indică (aşa cum şi trebuie să fie într-o societate pluralistă) opinii de multe ori divergente. Este decizia ANRMAP (şi a Guvernului) de a-şi „asuma răspunderea” (nu-i aşa?) asupra alegerii acelor opţiuni de politică publică ce răspund în cea mai mare măsură intereselor sistemului achiziţiilor publice. (mai mult…)

Pe site-ul ANRMAP a apărut şi Nota de funamentare a actului normativ (interesant este că a apărut după trecerea termenului de comentarii). Iată deci argumentarea ANRMAP:

1. Descrierea situaţiei actuale:

Realizarea unui sistem al achiziţiilor publice eficient şi credibil a reprezentat unul dintre elementele fundamentale ale procesului de integrare în Uniunea Europeană, cu impact asupra tuturor celorlalte arii de interes ale acquis-ului comunitar aferent „Pieţei interne”. (mai mult…)

Astăzi, 8 octombrie 2008, pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) a apărut proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. Proiectul de act normativ este deschis comentariilor, în baza legii transparenţei, până la data de 25 octombrie 2008. Comentariile pot fi trimise pe adresa dezbateri@anrmap.ro.
(mai mult…)