Comisia a instituit un cadru pentru încurajarea utilizării parteneriatelor public-privat (PPP) pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare de investiţii în servicii publice, infrastructură şi cercetare în Europa.În cazul în care sunt gestionate în mod corespunzător, în interesul public, actual şi viitor, PPP pot aduce beneficii imense.Până în prezent, utilizarea acestora este încă limitată şi multe state membre au puţină experienţă în derularea lor.În corelaţie cu Planul european de redresare economică, Comisia doreşte să dea un nou impuls PPP pentru a încuraja utilizarea mai frecventă şi mai bună a PPP într­un moment în care sunt necesare soluţii inovatoare de finanţare publică pentru a gestiona dificultăţile reprezentate de bugetele naţionale restrânse.Decizia de a utiliza sau nu PPP va rămâne în întregime la latitudinea autorităţilor naţionale.De asemenea, comunicarea vizează opţiunile de îmbunătăţire a funcţionării iniţiativelor tehnologice comune ale UE, care constituie PPP cofinanţate de UE în domenii esenţiale de cercetare.

Cadrul instituit de comunicare implică următoarele aspecte:

  • finanţarea sporită pentru PPP prin intermediul colaborării cu BEI, prin redirecţionarea instrumentelor comunitare existente şi prin dezvoltarea de instrumente de garantare pentru finanţarea PPP;
  • în cazurile care implică finanţare UE, norme şi proceduri mai bune pentru a asigura o concurenţă loială între proiecte gestionate la nivel public şi cele gestionate în cadrul unor PPP;
  • un cadru mai eficace pentru inovare, inclusiv posibilitatea pentru UE de a participa în cadrul unor organisme de drept privat şi de a investi în mod direct în anumite proiecte;
  • luarea în considerare a unui instrument legislativ al UE privind concesionările, pe baza evaluării impactului care este în curs de desfăşurare;
  • îmbunătăţirea diseminării de informaţii şi a schimbului de bune practici, inclusiv crearea unui noi grup PPP în care părţile interesate relevante îşi pot împărtăşi preocupările şi noile idei privind PPP.

Iniţiativele tehnologice comune (ITC)  reprezintă un nou mod de exploatare a parteneriatelor public-privat pentru cercetare la nivel european. ITC sunt cofinanţate de la bugetul UE şi reunesc interesele publice şi private într-o nouă structură de implementare. Până în prezent, ITC cu bugete totale cuprinse între 1 miliard € şi 3 miliarde € au fost constituite în cinci domenii: medicamente inovatoare, aeronautică, pile de combustie şi hidrogen, nanoelectronică şi sisteme informatice integrate.

Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/parteneriat_public_privat_ro.htm

Reclame