Executivul a adoptat, în şedinţa din 17 iunie 2009 o Ordonanţă de Urgenţă care introduce obligativitatea contractorilor de a vira subcontractorilor sumele cuvenite acestora în conturi deschise de către subcontractori direct la trezoreria statului.

Noile reglementări stabilesc o ordine a efectuării plăţilor. Astfel, operatorii economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceştia vor utiliza sumele încasate în conturile deschise la trezorerie în următoarea ordine: pentru achitarea drepturilor de natură salarială, pentru achitarea obligaţiilor către bugetul de stat şi celelalte bugete, pentru plata facturilor către subcontractori, proporţional cu gradul de încasare şi aferente facturilor recunoscute la plată. Sumele rămase disponibile pot fi virate în conturile deschise la instituţiile de credit sau pot fi utilizate pentru efectuarea plăţilor către furnizori sau creditori cu conturi deschise la trezoreria statului sau la instituţiile de credit, cu condiţia ca asupra conturilor respective să nu fi fost înfiinţată poprire prin titluri executorii.

Sursa: Guvernul României, Biroul de presă

Reclame