ANRMAP lansează primul volum al Manualului Operaţional pentru Atribuirea Contractelor de Achiziţie Publică în data de 12 Mai 2009 în prezența premierul EMIL BOC în cadrul unui eveniment care a fost urmat de o conferinţă de presă.

Manualul este structurat pe 8 capitole şi are 332 de pagini și își propune să prezinte o viziune practică asupra sistemului de achiziții publice. Manualul vizează principiile care guvernează contractele de achiziție publică, prezentarea tipurilor de contracte, planificarea achizițiilor, modul prin care se asigură transparența procedurilor, precum și modalitățile de atribuire a contractelor de achiziție publică. Manualul este rezultatul activității complexe de documentare, studiu și dezbatere a specialiștilor A.N.R.M.A.P.. Experiența dobândită în cadrul instituției prin inițierea și elaborarea actelor normative în domeniu, precum și consilierea metodologică a autorităților contractante în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice, a stat la baza redactării acestui manual. De real interes pentru jucătorii de pe piața achizițiilor publice este numărul important de tabele, scheme logice, reprezentări grafice, exemple concrete privind aplicarea sau interpretarea anumitor prevederi legale precum si de studii de caz. Acestea au ca rol principal facilitarea parcurgerii si înțelegerii informațiilor prezentate in manualul operațional.

Manualul poate fi cumpărat direct de la sediul A.N.R.M.A.P. sau prin comandă. Puteti de asemenea descarca formularul de comanda de pe site-ul A.N.R.M.A.P.

Plata poate fi realizată prin următorele modalităţi :

  • direct la casieria Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, sau
  • prin ordin de plată în contul nr. RO74TREZ7015009XXX006136 în lei, deschis la Trezoreria sector 1 Bucureşti.

În cazul în care solicitantul optează pentru livrarea carţilor la o adresă indicată, acesta are obligaţia de a plăti la recepţia produselor pe lângă contravaloarea exemplarelor solicitate şi costul serviciilor de expediere aferente.

Persoanele fizice şi juridice care doresc achiziţionarea manualului au obligaţia de a transmite în prealabil către Autoritarea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice o comandă fermă completată conform Formularului de Comandă disponibil pe site-ul http://www.anrmap.ro.

Sursa: http://www.anrmap.ro/PDF/noutati/stiri/lansaremanual.doc

Reclame