Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în numele Guvernului României, va derula procedura de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, după caz, în vederea încheierii unui acord-cadru multianual pe perioada 2009-2012 pentru achiziţia dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu opţiune de cumpărare pentru nstituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, care fac parte din administraţia centrală şi ai căror conducători sunt ordonatori de credite principali, secundari sau terţiari, precum şi toate instituţiile publice aflate în subordonarea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora.

Produsele care se vor cumpăra sunt:

1. Desktop Package

2. Windows Server Standard

3. Exchange Server Standard

4. System Management Server

5. Share Point Portal Server

6. MSQL Server
Instituţiile beneficiare sunt:
 • Ministerul Afacerilor Externe
 • Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • Ministerul Apărării Naţionale
 • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
 • Ministerul Economiei
 • Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
 • Ministerul Sănătăţii
 • Ministerul Public
 • Ministerul Tineretului şi Sportului
 • Ministerul Finanţelor Publice
 • Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
 • Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
 • Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
 • Ministerul Mediului
 • Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat
 • Secretariatul General al Guvernului
 • Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul
 • Agenţia pentru Strategii Guvernamentale
 • Autoritatea Naţională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice
 • Agenţia Română pentru Investiţii Străine
 • Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
 • Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 • Institutul Naţional de Statistică
 • Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor
 • Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
 • Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
 • Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
 • Ministerul Administraţiei şi Internelor
 • Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Reclame