Vineri, 3 aprilie a.c. a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 215, partea I, Hotarârea nr. 370 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.660/2006.

Prin adoptarea Hotarârii nr. 370/2009 s-au efectuat o serie de modificari pentru simplificarea procedurilor de tarifare în Sistemul Electronic de Achizitii Publice, operat de Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale(ASSI).
Conform acestei hotarâri, toate autoritatile contractante înregistrate în http://www.e-licitatie.ro au obligatia sa plateasca anual un tarif de acces în sistem în cuantum de 2.500 lei, la care se adauga TVA.

Pentru utilizarea SEAP în primul semestru al anului 2009, acest tarif nu se aplica. Începând cu semestrul II al acestui an, pentru accesul în sistem, autoritatile contractante înregistrate vor achita catre ASSI un tarif de acces în cuantum de 1.500 lei, la care se adauga TVA.

În cazul operatorilor economici cuantumul tarifelor de participare pentru fiecare tip de procedura de atribuire aplicata integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau pentru utilizarea licitatiei electronice ca faza finala a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice este stabilit la un plafon de maxim 40 de lei.

De asemenea, prin aceasta Hotarâre s-au introdus contraventii în cazul nerespectarii, de catre autoritatile contractante, a obligatiei de a utiliza mijloacele electronice pentru realizarea procentului de 20% din valoarea totala a achizitiilor publice anuale. Nerespectarea acestei obligatii se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 10.000 lei si 35.000 lei.

Sursa: SEAP

Reclame