ANRMAP a finalizat procedura de supraveghere declanșată în luna februarie 2009, la Compania Națională Loteria Română SA ca urmare a sesizării venite din partea Inspecției Generale din cadrul Ministerului Finanțelor.

Procedura de supraveghere a vizat modul de atribuire, în perioada 2007-2008, a unor  contracte de furnizare și servicii dar și a modului de atribuire  a contractelor având ca obiect achiziţia de „bilete loteristice”, „prestarea serviciilor de tipărire a revistei Loto Prono” și prestarea serviciilor de publicitate.

În urma analizei documentelor, echipa de control a ANRMAP a descoperit o serie de încălcări a prevederilor legale în cadrul procedurilor de achiziție publică menționate mai sus. Prin urmare, ANRMAP a aplicat sancțiuni în cuantum de 80.000 lei.

„Procedura de atribuire a contractului având ca obiect servicii de tipărire a revistei Loto Prono la care s-au incălcat regulile de estimare a valorii contractului evitându-se aplicarea prevederilor art. 20 din OUG nr.34/2006, ceea ce constituie contravenţie”, aplicându-se sancţiunea în cuantum de 35.000 lei.

În privința procedurilor ce au avut ca obiect „prestarea serviciilor de tipărire a revistei Loto Prono”, ANRMAP a analizat documentele în cazul a doua proceduri. Prima este „procedura de atribuire a contractului având ca obiect servicii de tipărire bilete loteristice la care s-au încălcat regulile de estimare a valorii contractului”, ceea ce constituie contravenţie conform art. 293, lit. a) din OUG nr.34/2006. În acest caz s-a aplicat o amendă in valoare de 35.000 lei. A doua procedură de atribuire a facut referire la contractul „având ca obiect furnizare diverse imprimate (bilete loteristice) la care s-au încălcat prevederile art. 122, lit. c) din OUG nr.34/2006, în sensul că autoritatea contractantă a stabilit durata contractului pentru o perioada mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă, în condiţiile în care la data de de 23.10.2008 încheiase un contract de furnizare bilete loteristice”. Potrivit raportului întocmit, „fapta descrisă reprezintă încălcarea principiului utilizării fondurilor şi constituie contravenţie”. S-a aplicat sancţiunea în cuantum de 10.000 lei.

Din analiza documentelor puse la dispoziția ANRMAP de către Compania Națională Loteria Română SA, a rezultat că procedura privind prestarea serviciilor de publicitate a fost anulată ca urmare a deciziei autorității contractante, echipa de control verificând numai legalitatea acestei decizii. „Echipa de control apreciază că, în condiţiile în care Caietul de sarcini, parte a documentaţiei de atribuire, impune la punctul 3, durata limită pentru iniţierea de către prestator a etapelor de pregătire a campaniilor publicitare este data de 07.11.2008, continuarea procedurii şi atribuirea contractului în alte condiţii decât cele stipulate în documentaţia de atribuire ar fi condus la cheltuirea nejustificată a fondurilor (încălcarea principiului utilizării eficiente a fondurilor)”.

În privința procedurilor derulate în anul 2007, ANRMAP a constatat nereguli în cadrul procedurilor de furnizare de bibliorafturi, de furnizare de tonere, cartușe și riboane pentru imprimante, faxuri și multifuncționale și de furnizare dosare dar și a contractelor de servicii având ca obiect „servicii juridice”. În aceste cazuri, conform art.295 al.2) din OUG 34/2006, faptele s-au prescris în 12 luni de la  data săvârșirii faptei.  

Sursa: http://www.anrmap.ro/images/stories/newsflash/comunicat%20loteria%20romana.doc

Reclame