Guvernul a adoptat în şedinţa din 4 martie 2009 o Ordonanţă de Urgenţă privind creşterea eficienţei energetice, a anunţat ministrul Dezvoltării Regionale şi a Locuinţei, Vasile Blaga, la briefingul de presă susţinut la Palatul Victoria.
Actul normativ stabileşte lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990, etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare a acestora, precum şi obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari.
Realizarea lucrărilor de intervenţie are ca scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi, implicit, reducerea consumurilor energetice necesare climatizării locuinţei, atât pe perioada iernii cat si pe timp de caniculă. Prin lucrările efectuate se vizează reducerea consumului anual specific pentru încălzire – sub 100 kwh/mp, în condiţiile în care, consumul de energie este cuprins în prezent între 180 kWh/mp şi 240 kWh/mp.
Actul normativ adoptat de Guvern modifică actualul mecanism de implementare a programelor şi proiectelor individuale de izolare termică a blocurilor de locuinţe. Concret, noile reglementări vizează, în principal, reducerea perioadei de implementare a proiectelor, sprijinirea financiară a familiilor în dificultate şi a asociaţiilor de proprietari cu resurse insuficiente, asigurarea unor standarde superioare de calitate a lucrărilor efectuate.
Un element de noutate îl reprezintă extinderea programului la toate blocurile de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990.
De asemenea, noul act normativ stabileşte că finanţarea executării lucrărilor de intervenţie se asigură astfel:

 • În proporţie de 50% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei,
 • În proporţie de 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite,
 • 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite.

Costurile de proiectare a lucrărilor de intervenţie vor fi suportate integral din bugetele locale.
Ministrul Blaga a explicat că, prin excepţie, procentul de 20 care trebuie plătit de asociaţia de proprietari poate fi plătit de primărie, prin decizii ale Consiliilor locale, care vor stabili şi modul de recuperare ulterioară a banilor. De asemenea, dacă una sau mai multe familii sunt în imposibilitatea de a plăti, partea acestora poate fi plătită de primărie, a mai precizat ministrul Dezvoltării.
Lucrările de intervenţie stabilite prin noile reglementări sunt:

 • Izolarea termică a pereţilor exteriori,
 • Înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic,
 • Termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei,
 • Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter,
 • Lucrări de demontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică,
 • Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

Odată cu efectuarea acestor lucrări de intervenţie se pot executa şi următoarele lucrări, justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi/sau auditul energetic:

 • Lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie,
 • Lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe.

Etapele necesare implementării programelor locale sunt următoarele:

 • Identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe,
 • Înştiinţarea asociaţiilor de proprietari de către primării privind posibilitatea înscrierii în programul local,
 • Hotărârea adunării generale a proprietarilor de înscriere în programul local şi semnarea contractului de mandat,
 • Proiectarea lucrărilor de intervenţie,
 • Executarea lucrărilor de intervenţie,
 • Recepţia la terminarea lucrărilor şi eliberarea certificatului de performanţă energetică cu evidenţierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire,
 • Recepţia finală după expirarea perioadei de graţie de bună execuţie de 3 ani.

Asociaţiile de locatari din blocurile de locuinţe se pot înscrie în program prin solicitare scrisă adresată primăriei de care aparţine, însoţită de contractul de mandat semnat, hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în adunarea generală cu acordul majorităţii proprietarilor, lista proprietarilor din imobil.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei organizează controlul propriu, prin sondaj, al documentelor elaborate în etapa de proiectare a lucrărilor de intervenţie. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor, monitorizează performanţa energetică a blocurilor de locuinţe şi constituie bănci de date specifice.

Sursa: Guvernul României, Biroul de presă

Reclame