Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării,

având în vedere dispoziţiile pct. nr. 2 din Memorandumul cu tema „Cheltuirea inutilă de fonduri pentru materiale promoţionale de către ministerele, agenţiile, autorităţile, instituţiile publice din subordinea sau coordonarea acestora, precum şi regiile autonome, societăţile comerciale, societăţile naţionale şi companiile naţionale cu capital majoritar de stat care funcţionează sub autoritatea ministerelor”, aprobat de primul-ministru,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006,

ministrul apărării emite prezentul ordin.

Art. 1. – (1) În structurile centrale, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele, direcţiile, instituţiile militare de învăţământ, instituţiile de cercetare ştiinţifică, formaţiunile, precum şi în orice alte structuri din Ministerul Apărării, în Compania Naţională „ROMTEHNICA” – S.A. şi în Compania Română de Aviaţie „ROMAVIA” – R.A. se interzic repartizarea şi/sau utilizarea de credite bugetare din bugetul Ministerului Apărării pentru cheltuieli destinate realizării sau achiziţionării de materiale şi obiecte promoţionale.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) cheltuielile destinate realizării sau achiziţionării materialelor promoţionale pentru:

a) activităţile cuprinse în Planul de activităţi internaţionale al Ministerului Apărării;
b) activităţile din cadrul Campaniei de informare şi relaţii publice pentru promovarea profesiei militare;
c) evenimentele publice de vizibilitate şi expunere mediatică ordonate: Ziua Armatei României, zilele categoriilor de forţe ale armatei, Ziua Naţională a României, Ziua Porţilor Deschise, zilele armelor, aniversări de unităţi, expoziţii de tehnică militară şi spectacole aeriene.

Art. 2. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea materială şi/sau disciplinară a persoanelor vinovate, după caz.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării,
Teodor Viorel Meleşcanu

Bucureşti, 5 decembrie 2008.
Nr. M.120.

Reclame