In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 847 din data de 16 decembrie 2008 a fost publicata Ordonanta de Urgenta numarul 214 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii (Ordonanta).

Justificarea situatiei extraodinare pentru adoptarea Ordonantei conform art. 115 alin (4) din Constitutia Romaniei o constituie necesitatea armonizarii legislatiei specifice autorizarii executarii lucrarilor de constructii cu legislatia comunitara in domeniu.

Dintre modificări:

– Solicitantul autorizatiei de construire va putea fi titularul unui drept real asupra unui imobil – teren si/sau constructii;
– Se reglementeaza conceptul de „documentatie tehnica” care va inlocui conceptul de „proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii”;
– Se mentioneaza etapele obtinerii autorizatiei de construire, incluzand evaluarea initiala a investitiei si stabilirea necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, precum si notificarea de catre solicitant a autoritatii administratiei publice locale cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii in situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului;
– In situatia in care, dupa emiterea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului si inaintea depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, investitia sufera modificari care nu au facut obiectul evaluarii privind efectele asupra mediului, acestea vor fi mentionate de catre verificatorul tehnic pentru cerinta esentiala „igiena, sanatate si mediu” in raportul de modificare a documentatiei tehnice aferente investiei, iar solicitantul/investitorul are obligatia sa notifice autoritatea publica pentru protectia mediului emitenta, cu privire la aceste modificari, potrivit prevederilor legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
– Se reglementeaza notiunea de „aviz coordonator” care se va emite pentru lucrarile care se realizeaza pe amplasamente ce depasesc limitele judetelor, respectiv ale municipiului Bucuresti, in vederea armonizarii conditiilor de autorizare pentru intreaga investitie;
– Se abroga conceptul de „acord unic”, urmand ca avizele si acordurile mentionate in certificatul de urbanism privind asigurarea, racordarea sau bransarea la infrastructura edilitara, racordarea la reteaua cailor de comunicatii, securitatea la incendiu, protectia civila, protectia sanatatii populatiei, precum si actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului sa fie obtinute de solicitantul autorizatiei de construire direct de la autoritatile competente;

Citiţi articolul complet la http://juridice.ro/lege_9/legi-noi/modificarile-aduse-legii-privind-autorizarea-executrarii-lucrari.html.

Reclame