Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor a aprobat prin Ordinul nr. 1481/2008 Programul „patinoare artificiale”. Programul prevede:

1. Programul „Patinoare artificiale”, denumit în continuare Program, constă în construcţia de patinoare artificiale noi, finalizarea structurilor începute şi reabilitarea patinoarelor artificiale existente. Programul se realizează de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., societate pe acţiuni sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în conformitate cu obiectul său de activitate şi cu atribuţiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

2. În cadrul Programului vor fi promovate 3 tipuri de patinoare artificiale, după cum urmează:

  • patinoare artificiale pentru competiţii internaţionale, cu caracter multifuncţional şi cu un număr minim de 5.000 de locuri;
  • patinoare artificiale pentru competiţii interne/internaţionale cu cel mult 3.500 de locuri;
  • patinoare artificiale didactic-şcolare şi de agrement.

3. Beneficiarii Programului vor fi autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale.

4. În baza documentaţiilor de solicitare motivate transmise de beneficiari, Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A. întocmeşte lista-sinteză a patinoarelor artificiale propuse a fi finanţate şi o transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pentru a fi aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor.

5. Lista-sinteză aprobată este documentul care va sta la baza întocmirii listei obiectivelor de investiţii privind construcţia de patinoare artificiale şi a fundamentării alocaţiilor bugetare necesare în vederea finanţării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

6. Obiectivele de investiţii vor fi cuprinse în lista de investiţii a Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A., după avizarea acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi, după caz, în Consiliul interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe.

7. Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii se aprobă conform legislaţiei în vigoare.

Reclame