De pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor:

În temeiul art.10 alin.3 lit.c din HG nr.942/2006, cu modificările şi completările ulterioare, adresa de mail la care se pot transmite înştiinţările privind iniţierea procedurilor de achiziţii publice este: UCVAP@mfinante.ro

Reclame