Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevede, când se referă la comunicarea prin mijloace electronice:

În cazul în care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică.

Care este stadiul utilizării semnăturii electronice? Un articol din Marketwatch prezintă stadiul actual al problemei:

Conform unor estimări recente făcute de reprezentanţi ai companiilor furnizoare de servicii de certificare electronică, la ora actuală, în România utilizează semnătura electronică circa 5.000 de firme şi aproximativ 50.000 de utilizatori.

Parte din „vina” de limitare a utilizării semnăturii electronice o poartă cei care interacţionează cu administraţia publică. Explică Sevil Sumanariu, preşedinta ANIAP şi şef serviciu informatică Consiliul Judeţean Constanţa:

„În administraţia publică se lucrează cu cetăţeanul, care este obişnuit, după modelul tradiţional, să primească o hârtie cu semnătură şi ştampilă. Indiferent dacă i se explică faptul că respectivul document este semnat electronic! Aceste concepţii funcţionează încă în România nu numai la nivelul cetăţeanului, ci de foarte multe ori şi în instituţii – când se solicită un document urmează întrebarea firească: «Unde este ştampila, unde este semnătura?».

Citiţi articolul complet la adresa: http://www.marketwatch.ro/index.php?do=2&tl=0&ar=4049&re=2107&ca=53&viz=true

Reclame