Pe site-ul ANRMAP au fost publicate Observaţiile primite până la data de 31.10.2008 în urma lansării de către ANRMAP a procesului de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre a Guvernului care urmează să înlocuiască H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

În urma lecturii documentului, am extras câteva dintre observaţii, cu titlul de exemplu (menţionez, ca să nu existe nici un fel de interpretare de „favorizare”, că nici unul dintre comentariile citate nu îmi aparţine. Mai mult, comentariile fiind redate anonim în document, nici nu ştiu cui aparţin. Ele sunt redate în ordinea în care apar în documentul publicat).

După cum puteţi vedea, ele indică (aşa cum şi trebuie să fie într-o societate pluralistă) opinii de multe ori divergente. Este decizia ANRMAP (şi a Guvernului) de a-şi „asuma răspunderea” (nu-i aşa?) asupra alegerii acelor opţiuni de politică publică ce răspund în cea mai mare măsură intereselor sistemului achiziţiilor publice.

Despre procedura de adoptare a actului normativ:

Cu toate ca apreciez eforturile ANRMAP de a lucra in sensul asigurarii transparentei decizionale, prin supunerea Proiectului spre dezbatere publica, totusi, remarc indeplinirea trunchiata a obligatiilor ce-i revin potrivit art. 6 alin. 2 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. Astfel, textul Proiectului nu este insotit, asa cum o cere Legea nr. 52/ 2003 … de cel putin:
–          o nota de fundamentare sau
–          o expunere de motive ori
–          un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii Proiectului.
Lipsa unui asemenea document prin care ANRMAP arata motivele si necesitatea adoptarii Proiectului  are consecinte grave cu privire la indeplinirea insasi a procedurii privind supunerea spre dezbatere publica.

Despre Programul anual al achiziţiilor publice:

Va atrag atentia ca desfiintarea PAAP poate aduce mari prejudicii activitatii AC in sensul existentei RISCULUI de a nu se realiza achizitia necesara din lipsa prevederilor bugetare la Capitolul sau articolul bugetar de unde urmeaza a se face angajamentul bugetar si angajamentului legal.

Despre responsabilităţi în achiziţii publice:

La art. 3 (2): ar fi bine sa se precizeze ce atribuitii ar avea celelalte compartimente (propuneri program anual, codificare CPV, referat necesitate, nota valoare estimata, caiet de sarcini etc.) deoarece, din pacate, sportul principal al multor salariati, in multe institutii, este fuga de munca si de raspundere.

Despre valoarea estimată:

Propun …  sa se faca distinctie intre valoarea estimata a contractului (atunci cand atribuim pe loturi incheiem mai multe contracte) si valoarea estimata a achizitiei determinata in vederea alegerii procedurii si respectarii obligatiilor in raport cu anumite praguri valorice.

Despre (viitoare) necorelări între acte normative:

Am observat ca in cuprinsul proiectului nu se mai regaseste nicio mentiune referitoare la programul anual al achizitiilor publice. Totusi in cuprinsul H.G. nr. 942/2006, la art. 7 alin. (2) este mentionata obligatia autoritatii contractante de a transmite UCVAP programele anuale de achizitii publice. Se poate interpreta ca prin adoptarea noului act normativ de abrogare a HG 925/2006, se modifica implicit prevederile H.G. nr. 942/2006 care reprezinta un act normativ cu caracter special fata de prevederile legale generale care reglementeaza materia achizitiilor publice? Totodata, in cuprinsul O.U.G. nr. 34/2006, la art. 52 alin. (2) se face referire la un program aprobat in care sa fie prevazut contractul de lucrari sau acordul cadru. In contextul in care nu mai este obligatorie elaborarea unui program anual al achizitiilor publice, la ce program se refera acest articol?

Din interpretarea art. 30 alin. (1) lit. f) rezulta ca, in situatia in care exista fonduri suplimentare, este posibila atribuirea unui contract la un pret care depaseste cu cel mult 20% valoarea estimata a contractului. In acest context teoretic ar putea fi posibila atribuirea prin procedura de cerere de oferta a unui contract de furnizare sau de servicii cu valoare mai mare de 75.000 euro, fara TVA., sau respectiv a unui contract de lucrari cu valoare mai mare de 500.000 euro fara TVA. Este permisa aceasta situatie in contextul prevederilor art. 23 din OUG 34/2006? De asemenea, prin aplicarea art. 30 alin. (1) lit. f din proiect, cel putin teoretic este posibila atribuirea unui contract de furnizare sau servicii cu valoare mai mare de 125.000 euro fara a fi publicat un anunt de participare in Jurnalul Oficial al UE, si fara a fi respectate termenele impuse de depasirea acestui prag. Totusi conform prevederilor legale anuntul de atribuire trebuie publicat in Jurnalul Oficial in aceasta situatie. Este permisa aceasta situatie, iar SEAP permite transmiterea unui anunt de atribuire la JO daca nu a fost publicat in prealabil la JO un anunt de atribuire?

Despre nevoi de reglementare încă neacoperite:

In cuprinsul O.U.G. nr. 34/2006 exista sintagma de „produse similare” respectiv „servicii similare” fara sa existe o definitie legala. Singura definitie pentru produse similare si servicii similare este cea din Ghidul aprobat prin Ordinul ANRMAP 155/2006 si are caracter de recomandare. Pentru evitarea oricaror interpretari eronate consider utila introducerea in cuprinsul proiectului si a unor reglementari in acest sens.

Ar trebui adaugat si un aliniat nou cu urmatorul continut „Documentul prin care se dovedeste constituirea garantiei de participare se va transmite/depune separat de plicul sigilat care contine oferta”

Despre comisia de evaluare:

Disparitia comisiei de evaluare si a modalitatilor de lucru in cadrul acesteia va conduce la lispa de responsabilizare. Modul independent de lucru, posibilitatea ca in acesta comisie sa fie persoana din compartimentul care are nevoie de acele produse, lucrari, servicii, procedura stricta si exacta de desfasurare a lucrarilor comisiei erau de real ajutor in atribuirea contractelor de achizitie publica in limita principiilor ce sustin OUG nr. 34/2006. Trecerea atributiilor de la comisia de evaluare in sarcina compartimentului intern de specialitate si, mai rau si mai general, in sarcina autoritatii contractante, vor inpiedica responsabilizarea celor ce vor decide atribuirea de contracte de achizitie publica.

O alta problemă legată tot de comisiile de evaluare o întâlnesc şi în alte instituţii, unde din păcate angajaţii refuză să facă parte din aceste comisiile, pe motiv că nu sunt plătiţi şi nu intră în atribuţiile lor de servici sau ca nu sunt de specialitate. Având în vedere că amenzile sunt foarte mari, iar salariile sunt foarte mici,  nimeni nu îşi asuma răspunderea de a face parte dintr-o comisie. Ar trebui totuşi să se acorde un spor la salariu celor care fac parte din aceste comisii, indiferent dacă sunt din compartimentul de achiziţii sau alte compartimente, pentru că sunt foarte multe riscuri, iar contravenţiile sunt pe măsură. Se preferă, de exemplu ca dintr-odată angajatul să se îmbolnăvească pentru a nu face parte din comisii.

Documentul poate fi obţinut de la adresa: http://www.anrmap.ro/images/stories/legislatie/proiecte/ro/observatii_modificare_925_31_10_2008.doc

Reclame