Prin Decizia nr. 569/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I nr. 537/2008, Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 281 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Art. 281 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 prevede ca plangerile impotriva deciziilor Consiliului National privind Solutionarea Contestatiilor (CNSC) se inainteaza, sub sanctiunea nulitatii lor, Consiliului. CNSC apoi transmite dosarul instantei competente in cel mult 3 zile de la expirarea termenului pentru exercitarea caii de atac.

Exceptia a fost ridicata in doua dosare aflate pe rolul Curtii de Apel Brasov – Sectia de contencios administrativ.

Raportand prevederile art. 281 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, asa cum a fost el modificat de art. I pct. 78 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, la prevederile art. 21 alin. (1)-(3) din Constitutie, ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, precum si ale art. 10 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, Curtea a constatat ca:

  • obligatia depunerii plangerii numai la CNSC, ca o conditie de acces la justitie, nu poate fi justificata in mod obiectiv si rezonabil;
  • se pune problema incalcarii accesului liber la justitie si dreptului la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil din perspectiva faptului ca plangerea inaintata CNSC ar putea sa nu fie transmisa instantei de judecata, ori sa fie transmisa cu intarziere.

In concluzie, Curtea a decis ca art. 281 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, potrivit caruia plangerea se inainteaza CNSC, sub sanctiunea nulitatii acesteia, este neconstitutional in masura in care nu permite ca plangerea sa fie adresata si direct instantei de judecata competente.

Articol publicat şi la adresa: http://www.juridice.ro/stiri-juridice/flux-stiri/curtea-constitutionala-exceptie-neconstitutionalitate-admisa-ach.html

Reclame