Un comentariu publicat la articolul Termenele în achiziţii publice m-a făcut să dau un răspuns mai complex, drept pentru care am scris articolul acesta. Întrebarea suna în felul următor:

care ar fi :
– Data limită de primire a solicitărilor de clarificări; cat si
– Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări

Ipoteza este că operatorii economici au dreptul să solicite clarificări privind documentaţia de atribuire. Sa vedem mai întâi ce spune textul legii (Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii):

Art. 78. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.

Avem două lucruri de lămurit aici:

  1. Ce înseamnă „de regulă”? Pot fi două interpretări. Una spune că „de regulă” ar însemna că ar trebui răspuns mai repede, dacă se poate. Cealaltă, că se poate răspunde şi mai târziu, dacă solicitarea este prea complicată. Care ar fi deci criteriul de aplicat pentru a vedea cum ne relaţionăm la cele 3 zile? Eu aş spune că principiile nediscriminării şi tratamentului egal, aplicate de la caz la caz.
  2. Până când poate operatorul economic să solicite astfel de clarificări? Textul legii spune:

Art. 79. – (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
(2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Cu alte cuvinte, termenul de 6 zile este orientativ, dacă perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Şi o ultimă întrebare: ce se întâmplă dacă autoritatea contractantă nu răspunde la timp solicitării de clarificare din parte operatorilor economici? Iar ne întoarcem la textul legii:

Art. 72. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor … în cazul în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite … răspunsul la solicitarea de clarificări în termenele limită stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă, deşi a primit în timp util o solicitare în acest sens.

Iată, din nou, formularea vagă „timp util”, ceea ce ne duce cu gândul la prevederile Art. 79 (2), citat mai sus.

Reclame