În Monitorul Oficial nr. 740 / 31 oct. 2008, s-a publicat Legea nr. 184/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale. Actul normativ primeşte un nou nume: Legea privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local şi urmăreşte să simplifice procedurile de expropriere a terenurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice. Legea se justifică prin necesitatea accelerării execuţiei lucrărilor de construcţie de drumuri declarate de utilitate publică şi care fac obiectul unor investiţii prioritare cu finanţare externă şi finanţare de la bugetul de stat.

Puteţi obţine de aici o copie a Monitorului Oficial nr. 740/2008, în format electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice. Sursa documentului: http://www.monitoruloficial.ro/RO/article–e-Monitor–297.html

Reclame