În Monitorul Oficial nr. 718 din 22/10/2008, a fost publicat Ordinul Nr. 1.299/1.620, emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 486/500/2007.

Ordinul aduce modificări asupra formularului care trebuie completat pentru solicitarea acordului Inspectoratului de Stat în Construcţii, asupra modelului de acord, precum şi asupra structurilor din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii la care trebuie depusă cererea-tip prin care se solicită acordul ISC pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente.

Textul Ordinului poate fi descărcat de aici.

Reclame