Aşa cum anunţam în articolul Noi modificări ale legislaţiei achiziţiilor publice, Guvernul a modificat în şedinţa de astăzi, 28 octombrie 2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Modificările vizează în primul rând regimul contestaţiilor. Astfel, potrivit comunicatului oficial:

Schimbările constau în faptul că suspendarea procedurii de licitaţie nu va mai fi posibilă decât de cel mult două ori, indiferent de numărul de contestaţii care apar şi de momentul în care sunt acestea depuse.

Astfel, suspendarea procedurii poate avea loc cu o zi înainte de deschiderea ofertelor. În cazul în care vor fi depuse contestaţii asupra anunţului de participare sau asupra conţinutului documentaţiei de atribuire, autoritatea contractantă va avea posibilitatea ca, până la data deschiderii ofertelor, să adopte ea însăşi măsuri de remediere, fără ca procedura de atribuire să fie suspendată. Dacă măsurile de remediere sunt satisfăcătoare pentru constatator şi acesta renunţă la contestaţie, intervenţia Consiliului nu mai este necesară, iar procedura continuă fără introducerea unei perioade de suspendare. Dacă există una sau mai multe contestaţii la care autoritatea contractantă nu adoptă măsuri de remediere satisfăcătoare pentru constatatori, suspendarea devine automată înainte de deschiderea ofertelor, iar Consiliul urmează să îşi îndeplinească atribuţiile legale într-un termen clar stabilit.

După deschiderea ofertelor nu este permisă depunerea de contestaţii care se referă la acte ale autorităţii contractante produse înainte de acest moment.

Un al doilea moment în care poate avea loc suspendarea procedurii este cu o zi înainte de expirarea perioadei de aşteptare impuse de legislaţie între data comunicării rezultatului procedurii şi data încheierii contractului de achiziţie publică. În această perioadă contestaţiile se referă, de regulă, la deciziile adoptate în cadrul procesului de evaluare (respingeri ale unor oferte, aplicarea criteriilor de atribuire, stabilirea ofertei câştigătoare).

De asemenea, a fost modificat regimul aplicării procedurilor de atribuire prevăzute de OUG 34/2006 de către persoane care nu sunt autorităţi contractante, atunci când acestea atribuie contracte finanţate/subvenţionate majoritar de o autoritate contractantă:

Astfel, … au fost majorate pragurile de aplicare a prevederilor OUG 34/2006 în cazul entităţilor care nu sunt autorităţi contractante, dar beneficiază de fonduri alocate prin diverse programe.

Potrivit noilor reglementări, a crescut de la 2, 5 milioane de euro la 5 milioane de euro valoarea estimată a contractului finanţat/subvenţionat în mod direct în proporţie mai mare de 50% de către o autoritate contractantă, pragul de la care se aplică procedurile de atribuire prin sistemul achiziţiilor publice în cazul atribuirii de către o persoană fizică sau juridică, fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de lucrări. În cazul atribuirii contractului de servicii de către o persoană fizică sau juridică fără calitate de autoritate contractantă, pragul a crescut de la 125.000 de euro la 200.000 de euro, valoarea contractului finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie mai mare de 50% de către o autoritate contractantă.

Totodată, prin noile reglementări, au fost eliminate regulile speciale de atribuire a contractelor de furnizare, precum şi a celorlalte tipuri de contracte a căror valoare este mai mică decât pragurile prevăzute în directiva europeană (200.000 de euro în cazul contractelor de servicii şi 5 milioane de euro în cazul contractelor de lucrări).

Sursa: Guvernul Romaniei – Biroul de presa

Reclame