Pe site-ul Secretariatului General al Guvernului se poate găsi textul proiectului de Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind promovarea achiziţiilor publice ecologice în România pentru perioada 2008-2013. Hotărârea stabileşte ţinte obligatorii sau voluntare de achiziţii publice ecologice, pentru toate autorităţile contractante. Ţinta semnifică procentaj/an/autoritate contractantă din volumul total de achiziţii pentru anumite produsul sau serviciul pentru care s-au dezvoltat criterii. Implementarea Hotărârii se realizează potrivit Planului Naţional de Acţiune pentru Achiziţii Publice Ecologice.

Iată ţintele propuse:

Potrivit iniţiatorilor, aceste ţinte ţin cont atât de recomandările Comisiei Europene de a stabili „ţinte ambiţioase” cât si de realitatea românească.

Vom reveni în alte articole cu date referitoare la Planul Naţional de Acţiune pentru Achiziţii Publice Ecologice.

Reclame