Am fost recent întrebat cum se calculează termenele în achiziţii publice. De exemplu, dacă astăzi suntem în 22 octombrie, când se împlineşte termenul de 6 zile până la data limită de depunere a ofertelor în cazul unei cereri de ofertă de produse fără complexitate deosebită, dacă documentaţia de atribuire este disponibilă în SEAP? Păi se calculează aşa:

  1. prima zi (ziua de astăzi) nu se ia în calcul.
  2. numărăm 6 zile, începând cu ziua de mâine: 23, 24, 25, 26, 27, 28.
  3. nici ultima zi nu se ia în calcul, deci ar trebui să se împlinească pe 29 octombrie.
  4. verificăm dacă cumva 29 octombrie nu este cumva zi nelucrătoare – nu este.

Concluzia: 29 octombrie.

Cine spune asta? Păi, cum nu avem Cod Administrativ, legea de referinţă este cea a contenciosului administrativ, respectiv Legea nr. 544/2004 cu modificările ulterioare. Art. 28. – (1) spune:

Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului de procedură civilă, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de putere dintre autorităţile publice, pe de o parte, şi persoanele vătămate în drepturile sau interesele lor legitime, pe de altă parte. Compatibilitatea aplicării normelor de procedură civilă se stabileşte de instanţă, cu prilejul soluţionării cauzei.

Aşadar ne uităm la „bătrânul” Cod de procedură civilă (datează, în prima lui versiune, din 1865!), care prevede următoarele:

Capitolul III – Termenele
Art. 101 (1) Termenele se inteleg pe zile libere, neintrand in socoteala nici ziua cand a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit termenul.
(2) Termenele statornicite pe ore incep sa curga de la miezul noptii zilei urmatoare.
(3) Termenele statornicite pe ani, luni sau saptamani se sfarsesc in ziua anului, lunii sau saptamanii corespunzatoare zilei de plecare.
(4) Termenul care, incepand la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfarseste intr-o luna care nu are o asemenea zi, se va socoti implinit in ziua cea din urma a lunii.
(5) Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala, sau cand serviciul este suspendat, se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.

Reclame