Comisia Europeană salută sprijinul Parlamentului European pentru propunerea de Directivă prin care se promovează achiziţionarea de vehicule curate şi eficiente din punct de vedere energetic prin intermediul achiziţiilor publice. Propunerea de Directivă introduce pentru prima oară consumul de energie şi nivelul de emisii poluante şi de dioxid de carbon ca şi factori de evaluare obligatorii în achiziţia publică de vehicule. Astfel că nu numai preţul, dar şi impactul asupra mediului pe ciclul de viaţă al vehicolului se vor reflecta în decizia de cumpărare. Directiva va fi aplicabilă autorităţilor publice şi entităţilor deţinute public şi entităţilor care oferă servicii de transport public de călători. Autorităţile locale vor avea o mai mare flexibilitate în alegerea factorilor de evaluare.

Directiva defineşte o metodologie pentru transformarea în costuri monetare a consumului de energie şi a emisiilor poluante şi de dioxid de carbon pe durata de viaţa a vehiculului, fapt ce permite o comparare transparentă a costurilor de investiţie şi de operare, oferind mai multe informaţii necesare luării deciziei de achiziţie.

Având în vedere faptul că piaţa de achiziţii publice este una cu o foarte bună vizibilitate în Europa, este de aşteptat ca Directivă să producă efecte şi în mediul de afaceri şi achiziţiile private, rezultând în creşterea pieţei pentru vehicule curate şi eficiente energetic şi, drept consecinţă, reducerea costurilor acestora.

Sursa: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1570&format=HTML&aged=0&language=EN

Actualizare, 23 octombrie 2008: EurActiv a publicat un articol pe această temă, care poate fi citit la adresa http://www.euractiv.ro/index.html/articles|displayArticle?articleID=15245

Reclame